ALLAH MUHSİN OLAN KULLARINI SEVER

Osman ONBAŞIGİL

Osman ONBAŞIGİL

E-Posta : muallimosman01@hotmail.comALLAH MUHSİN OLAN KULLARINI SEVER
Yüce Allah Kur’anda: “Mallarınızı Allah yolunda tasadduk edin ve İhsanda bulunun. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Muhakkak ki Allah Muhsinleri sever.” (Bakara-195) buyurduğu gibi Rabbimiz Allah “Muhsin” olan kullarını sevmektedir.
Peki kimler muhsindir?
Rabbimiz yüce Allah en güzel surette yarattığı biz kullarının güzel düşünmesini, güzel davranmasını, elinde bulunan güzel şeylerden Allah için harcamasını, insanlara ve çevresine iyilik ve ihsanda bulunmasını ister ve böyle kullarını “Muhsin” olarak vasıflandırır, onları en güzel şekilde mükafatlandıracağını müjdeler ve şöyle buyurur: "Kim muhsin olarak yüzünü Allah'a dönerse, o en sağlam bir kulpa yapışmıştır. Tüm ameller Allaha ulaşır." (Lokmân-22), "Kim muhsin olarak (iyiliklerde ve ihsanda bulunmuş olarak) Allaha yönelirse, onun mükâfatı Rabbinin yanındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de." (Bakara-112)
Yüce Allah Kur’anda: “O Allah hanginizin daha iyi işler yapacağını sınamak için hayatı ve ölümü yaratandır.” (Mülk-2) buyurduğu gibi insan ömrünün yaratılış gayesi de budur, iyi ve güzel işler yapmak!.. Ve Yüce Allah bu konuda şu öğüdü verir: “Allah’ın sana verdiği şeylerle ahiret yurdunu kazan. Dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Sakın yeryüzünde bozgunculuk yapma. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.” (Kasas-77)
Muhsin bir kul olmanın en güzel yolu; insanın elinden geldiğince ve gücü yettiğince insanlara iyilikte ve ihsanda bulunmasıdır. Tıpkı Rabbimizin bizlere ihsanda bulunduğu gibi!.. Bunu yapmayanlar ancak cimriler, nankörler ve bozgunculardır. Allah da onları sevmez… Bu nedenle insan eğer Allahın rızasını ve sevgisini ve mükafatını elde etmek istiyorsa; infak ve ihsanda bulunarak muhsin bir kul olmalıdır. Muhsin olmanın yolu; her şeyden önce “İnsanın düşüncesi ve niyeti; iyi ve temiz olmalı.” Daima iyi ve güzel şeyler yapmayı düşünmeli ve amaçlamalı.
Yüce Allah Kur’anda: “İman edip iyi iş yapanlara Allah katında daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır. Yüzlerine ne kara bir leke bulaşır, ne de aşağılanırlar. Cennet ehli işte bunlardır. Orada ebedî kalacaklardır.” (Yunus-26) buyurduğu gibi “İyi ve güzel işler yapmak” muhsin olmanın bir yoludur. Muhsin olmanın bir yolu da “İnsanlara iyilik ve ihsanda bulunmaktır.” Zira yüce Allah Kur’anda: “iyiliğin karşılığı ancak yine iyiliktir.” (Rahman-60) buyurduğu gibi Allah katında her iyiliğin karşılığı ziyadesiyle yine iyiliktir. Muhsin olmanın bir yolu da kendi nefsiyle birlikte insanlara; “ iyiliği tavsiye etmesi ve kötülüklerden alıkoyması.” dır. Rabbimizin vahyi ile Lokman aleyhisselam oğluna şöyle demişti: “Yavrum! Namazı doğru kıl. İnsanlara iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş şeylerdir.” (Lokman-17) Muhsin olmanın bir yolu da. “İnsanlarla olan ilişkilerde daima güzel söz söylemektir” Zira peygamberimiz Hz.Muhammed (SAV) bir hadisinde şöyle buyurur “Her güzel söz sadakadır.” Bunun anlamı şudur; "Her güzel söz bir iyiliktir ve her iyilik bir sadakadır."

Mesela kısa bir “Selamlaşma” bile bir iyiliktir, bir sadakadır. İyilikler çoğaldıkça insanın Allah katındaki itibarı da artar. Bu nedenle mümin hiçbir gücü yoksa bile güzel sözlerle Allahın rızasını kazanmalıdır. Yüce Allah Kur’anda: “iyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. O vakit sana düşmanlıkta bulunan kimse, bakarsın ki, sana candan bir dost olur.” (Fussilet-34) buyurduğu gibi muhsin olmanın bir yolu da “Kötülükleri iyilikle savmaktır.” Çünkü iyilikler kötülükleri yok eder. Zira kötülükle iyilik bir olmaz, iyilik eden daima iyilik bulur. Kötülük eden kötülük bulur. İyilik ettiğiniz o kötüler size dost olmasa bile o güzel davranışınız nedeniyle Allahın dostluğu ve sevgisi size yeter.. Allah size daha hayırlı dostlar gönderir!.. Kötülüğü herkes yapabilir, ama iyiliği ancak muhsin olan mümin kişi yapar. İşte bunlar Rabbimizin bize öğütlediği ve yapmamızı istediği ve Muhsin bir kul olmamızı sağlayan iyi şeylerdir. Sözün özü olarak; yukarda da ifade ettiğimiz gibi insan eğer Allahın sevgisini ve rızasını ve rahmetini elde etmek istiyorsa bunları davranış haline getirmeli, iyilik ve ihsanda bulunarak Yüce Allahın Muhsin kulları arasına girmeli.


14 Aralık 2018 Cuma 15:04
Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.